Du er her:

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Hva er akkreditering
   1. Samfunnsoppdraget
   2. Akkrediteringsprosessen
    1. Bedømmelsesbesøk
    2. Endre omfang
    3. Tips
   3. Internasjonal aksept
   4. Hva akkrediterer vi
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. Om oss
   1. Organisasjon
    1. Ledergruppa
    2. Stab
    3. Seksjon for akkreditering og GLP
    4. Seksjon for akkreditering
    5. Seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon
    6. Seksjon økonomi og administrasjon
    7. Fagråd
   2. Strategi
   3. Årsrapporter
    1. Årsrapport 2017
    2. Årsrapport2016
   4. Internasjonale avtaler
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   5. EMAS-ordningen
    1. Krav til miljøkontrollører
   6. GLP-ordningen
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   7. Finansiering
   8. Jobb hos oss
    1. Rekrutteringsprosessen
    2. Bli teknisk bedømmer
  3. Hvem er akkreditert
   1. Søketips akkrediteringsomfang
  4. Kontakt oss
   1. Haga, Hanne Øverby
  5. eInnsyn
  6. Kundesider
   1. Prøving og kalibrering
    1. Kontaktpersoner 17025 og SLP
    2. Dokumenter og skjema
    3. Mat- og miljølaboratorier
     1. Kontakt
     2. Dokumenter
     3. Skjemaer
     4. Fagstoff
    4. Kalibrering og fysisk prøving
     1. Dokumenter
     2. Skjema
    5. SLP-arrangører
     1. Dokumenter
     2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   2. Medisinske laboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   3. Sertifiseringsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. IAF-logo
   4. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsprosessen
   5. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   6. SLP-arrangører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP-dokumenter
    2. GLP-skjemaer
   8. Gebyr
   9. Alle dokumenter & skjema
   10. SLP-programmer
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   11. Evaluering
   12. Arkiv faglige artikler
   13. Teknisk meldinger
  7. Bedømmere
   1. Honorarmottaker
   2. Fakturering
   3. Reiseregulativ
   4. NA-dokumenter
   5. NAs Skjemaer
   6. Nye tekniske bedømmere
    1. Om bedømmerkurs
  8. Nettstedkart
  9. Innlogging
  10. Søk