Du er her:

Medisinske laboratorier

Medisinske laboratorietjenester

Medisinske laboratorier er viktig for god pasienthelse

Medisinske laboratorietjenester er viktige for diagnostisering og vurdering av pasienthelse. Disse tjenestene inkluderer rekvirering av analyser, pasientforberedelse, pasiententidentifikasjon, innsamling, transport, lagring, behandling og undersøkelse av kliniske prøver med påfølgende validering, tolkning, rapportering av analyseresultater, og rådgiving.

Laboratoriets mål er ikke bare å utgi nøyaktige resultater, men også gjøre dette innen en tidsramme som tar hensyn til bruk av analyseresultater i klinisk behandling. For å oppnå dette målet, utvikler laboratoriene prosedyrer som hensyntar etikk, konfidensialitet og pasientens sikkerhet.

Kvalitet og pålitelighet

Akkreditering for å sikre kvalitet og pålitelighet

For å demonstrere kvaliteten og påliteligheten til deres tjenester, kan medisinske laboratorier søke akkreditering etter NS-EN ISO 15189 Medisinske laboratorier - krav til kvalitet og kompetanse. Dette er en internasjonalt anerkjent standard som inneholder de nødvendige kravene for diagnostiske laboratorier for å demonstrere sin kompetanse til å levere pålitelige tjenester.

ISO 15189 er basert på ISO 17025 (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse) og ISO 9001 (Ledelsessystemer for kvalitet- krav). Den omfatter derfor også krav til ledelsessystemer adressert i ISO 9001-sertifisering og generelle krav til et prøvingslaboratorium adressert i ISO 17025. I tillegg til disse kravene inkluderer ISO 15189 ytterligere fem kritiske krav for medisinske laboratorier:  

  • rådgivning om type prøve og testing 
  • ansvar for samhandling med klinisk personell som henviser pasientprøver for testing 
  • vurdering av analyseresultater til bruk i diagnostikk og pasientbehandling
  • prøvetaking og informasjon om prøvetakingsprosedyrer, prøvecontainere og prøvevolum
  • etiske prinsipper – laboratoriets forpliktelse er til pasienten, ikke til ‘kunden’.

ISO 9001-standarden er mye brukt i produksjons- og serviceorganisasjoner for å evaluere deres system for å styre kvaliteten på sine produkter eller tjenester. Sertifisering av organisasjonens ledelsessystem etter ISO 9001 bekrefter at krav til ledelsessystemet er tilfredsstilt.

Mens medisinske laboratorier kan være sertifisert i henhold til ISO 9001, gir slik sertifisering ingen vurdering av den tekniske kompetansen til et laboratorium. ISO 15189 akkreditering derimot gir anerkjennelse av det medisinske laboratoriets kompetanse inkludert både ledelsessystem og teknisk kompetanse. 

15189 akkreditering deler det analytiske arbeidet i Preanalytiske, analytiske og postanalytiske prosesser. Preanalytiske prosesser omfatter trinn som i kronologisk orden begynner med klinikerens rekvirering og omfatter rekvisisjon av analysen, klargjøring av pasienten, innhenting av primærprøven og transport til og innenfor laboratoriet, og som slutter når analyseprosedyren begynner. Analytiske prosesser er et sett av operasjoner som har til formål å bestemme verdien av eller kjennetegnene for en egenskap. Postanalytiske prosesser omfatter prosesser som følger etter analysen, blant annet systematisk gjennomgang, formatering og tolkning, tillatelse til frigivelse, rapportering og overføring av resultatene, og lagring av prøver fra analyser. 

Akkrediterte medisinske analyser

Behov for akkrediterte medisinske analyser

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings akkrediterte medisinske laboratorier. Her finner du oversikt over akkrediterte medisinske laboratorier.

Bli akkreditert

For laboratorier som ønsker å bli akkreditert innen medisinske analyser

Generelle krav til akkreditering gjelder. Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for medisinske laboratorier.
Her finner du skjema for medisinske laboratorier.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjemaer.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon fra oss.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen medisinske laboratorier. 

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Alice Kathrin Refsnes
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 462 99 262

E-post: are@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no