Du er her:

Skjema sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorgan

 1. NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Gyldig fra: 31.03.2016
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00316

  NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Last ned Last ned dok00316.docx
 2. NA-S20c: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Gyldig fra: 25.08.2020
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00317

  NA-S20c: Søknadskjema av sertifiseringsorgan som søker akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Merknader

  Lagt inn info om fleksibel akkreditering, korrigert enkelte henvisninger

  Last ned Last ned dok00317.docx
 3. Samsvarsmatrise for organ som tilbyr revisjon og sertifisering av leiingssystemar- Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (nynorsk)

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00550

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fyllast ut av sertifiseringsorgan som søkjer om, eller ynskjer å fornya sin akkreditering. I tillegg skal han fyllast ut ved større endringar i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00550.docx
 4. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00549

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 5. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr sertifisering av produkter, prosesser og tjenester - NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 09.10.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00577

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Samsvarsmatrisen dekker kravene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012.

  Last ned Last ned dok00577.doc
 6. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystem - Nynorsk (NA-S20c-n)

  Gyldig fra: 03.05.2016
  Revisjonsnummer: 4.02
  ID: dok00373

  Ny-Norsk

  Merknader

  Mindre endrigner i formuleringer

  Last ned Last ned dok00373.docx
 7. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell (NA-S20d)

  Gyldig fra: 25.08.2020
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00318

  NA-S20d: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell

  Merknader

  Lagt til fleksibel akkreditering. Rettet opp enkelte henvisninger

  Last ned Last ned dok00318.docx
 8. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt - Nynorsk (NA-S20b-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.04
  ID: dok00372

  NA-S20b-n: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt. Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00372.docx
 9. Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan (NA-S20l)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00322

  NA-S20l: Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00322.docx
 10. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.