Nyheter/aktuelt

Brian IC vice

Norsk akkrediterings Brian J. Reed er nyvalgt assisterende leder for European Accreditations inspeksjonskomité.

CNAS besøk

Kina og Norge utvikler samarbeidet mellom akkrediteringsorganene i landene for å håndtere felles interesser og utfordringer.

11.06.2019

ILACs MRA har nå blitt utvidet til å inkludere akkreditering av sammenlignende laboratorieprøving (SLP) ved bruk av ISO / IEC 17043!

3. EA EFTA-avtale

10. april ble den tredje samarbeidsavtalen mellom European Accreditation og EFTA underskrevet. Avtalen speiler en tilsvarende avtale mellom EA og EU. Les mer om avtalen på EAs sider