Nyheter/aktuelt

vårens møter i EA 2019
07.03.2019

I mars er internasjonalt samarbeid i fokus med møter i EA for medlemmer og interesserte parter.

Nordisk-Baltisk samarbeid

Direktørene i de nordiske og baltiske akkrediteringsorganene møttes 28. februar i Tallin, Estland