Nyheter/aktuelt

11.06.2019

ILACs MRA har nå blitt utvidet til å inkludere akkreditering av sammenlignende laboratorieprøving (SLP) ved bruk av ISO / IEC 17043!

3. EA EFTA-avtale

10. april ble den tredje samarbeidsavtalen mellom European Accreditation og EFTA underskrevet. Avtalen speiler en tilsvarende avtale mellom EA og EU. Les mer om avtalen på EAs sider

wad2019

Akkreditering, støttet av internasjonalt avtalte standarder, spiller en viktig rolle i konkurransedyktige markeder for nasjonal og grenseoverskridende handel.