Du er her:

Tekniske meldinger

Vi jobber med en sortering av våre tekniske meldinger, men her er en oversikt over alle våre tekniske meldinger som kan ha betydning for akkrediteringer. Dersom du ikke finner det du leter etter, ta kontakt med akutell kontaktperson. Her finner du en oversikt over Norsk akkreditering sine ansatte. 

Meldinger om endringer

En ny versjon av en metodestandard angitt i akkrediteringsomfanget kan tas i bruk av en virksomhet med et permanent omfang uten krav til at virksomheten innehar fleksibel akkreditering.

Det er vedtatt resolusjoner fra IAF-møter innen systemsertifisering, produktsertifisering og personellsertifisering som begrenser sertifiseringsorganets mulighet til å utgi ikke-akkrediterte sertifikater innen områder hvor de er akkreditert. Årsaken ...

27.09.2019

IAF MD 11 – Application of ISO/IEC 17021 for Audit of Integrated Management Systems har blitt republisert