Du er her:

Dokumenter og skjema

Her er en oversikt over alle våre dokumenter og skjema for søkere og akkrediterte.

 

Dokumenter for søkere og akkrediterte

 1. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00751

  Merknader

  Oppdatert mhp referanse til ny gebyrforskrift

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00603

  Merknader

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 3. Confirmation of accreditation medical laboratories

  Gyldig fra: 11.08.2021
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00885

  Merknader

  List of laboratories currently accredited according to ISO 15189:2012 is added, signature and stamp

  Last ned Last ned dok00885.pdf
 4. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00532

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 11.01.2022

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 5. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 3.02
  ID: dok00090

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 6. ILAC-P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration (2020)

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00533

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 7. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00551

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 8. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00541

  Merknader

  Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590) anågende krav til revisor innen sertifisering av miljøstyringssystemer.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 9. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 14.08.2020
  Revisjonsnummer: 4.07
  ID: dok00085

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 10. Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter

  Gyldig fra: 30.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00880

  Merknader

  Nytt kravdokument som beskrivervilkår for bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

  Last ned Last ned dok00880.doc
 11. Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00859

  Merknader

  1.01: Nytt dokument. Inkluderer kav i ILAC P10, og erstatter 26-serien om krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr, vekter og termometre. 1.02: Rettet skrivefeil. 1.03 - 1.05: Rettet feil i lenker.

  Last ned Last ned dok00859.pdf
 12. NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen

  Gyldig fra: 11.12.2014
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00080

  Merknader

  Endringer i innhold og format i hele dokumentet

  Last ned Last ned dok00080.pdf
 13. NA Dok. 54: OECD Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 01.01.2004
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00089

  Last ned Last ned dok00089.pdf
 14. NA Dok. nr. 48c: Patologi

  Gyldig fra: 10.10.2014
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00084

  Merknader

  Endret formatering, men ikke innhold. Rettet opp feil ved sidetall. Satt inn dokument ID.

  Last ned Last ned dok00084.pdf
 15. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00070

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 16. PCR testing in food, feed & water - guidance

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00387

  Merknader

  [Reference to 17025:2005 and to specific ISO standards, e.g. ISO 22174, is removed]

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 17. Veiledning til akkreditering av prøvetaking (NS-EN ISO/IEC 17025:2017)

  Gyldig fra: 21.07.2021
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00076

  Merknader

  Veiledningsdokumentet er betydelig omarbeidet. Veiledningen er ment å gi en utdyping i relevante krav knyttet til prøvetaking i ISO/IEC 17025:2017. Veiledningen er generalisert mht typer prøvetakning.

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 18. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.02
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 19. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP - register (NA Dok. 43)

  Gyldig fra: 22.09.2015
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00081

  Merknader

  Rettet noen få skrivefeil.

  Last ned Last ned dok00081.pdf
 20. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00072

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Skjema for søkere og akkrediterte

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. Akkreditering - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 07.09.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00763

  Merknader

  26-serien erstattes av felles dokument: D00859 Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 3. Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00349

  Merknader

  Ny mal. Endret dokumentansvarlig. Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00349.docx
 4. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2012

  Gyldig fra: 30.11.2020
  Revisjonsnummer: 3.04
  ID: dok00303

  Merknader

  Lagt til D00859 Krav til metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr. Dokumentet erstatter 26-serien.

  Last ned Last ned dok00303.docx
 5. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.07
  ID: dok00302

  Merknader

  Fjernet punkt om "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00302.docx
 6. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17034:2016

  Gyldig fra: 14.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00824

  Merknader

  Satt inn kryssreferanse til ISO/IEC 17025

  Last ned Last ned dok00824.docx
 7. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17043:2010

  Gyldig fra: 06.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.07
  ID: dok00301

  Merknader

  Fjernet punkt til utfylling av Norsk akkreditering.

  Last ned Last ned dok00301.docx
 8. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 20387:2018

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00745

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00745.docx
 9. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00549

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00549.docx
 10. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17024:2012

  Gyldig fra: 05.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00395

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00395.docx
 11. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00618

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA". Fjernet tom side.

  Last ned Last ned dok00618.docx
 12. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 03.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00577

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA".

  Last ned Last ned dok00577.docx
 13. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 09.08.2021
  Revisjonsnummer: 2.03
  ID: dok00755

  Merknader

  Fjernet informasjonsfelt til bruk internt i NA

  Last ned Last ned dok00755.docx
 14. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 09.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00810

  Merknader

  Fjernet feltet som skulle fylles ut av NA

  Last ned Last ned dok00810.doc
 15. Søknads- og akkrediteringsomfang ISO 14065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00764

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00764.docx
 16. Søknads- og akkrediteringsomfang ISO/IEC 17021-1

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00759

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00759.docx
 17. Søknads- og akkrediteringsomfang ISO/IEC 17024

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00760

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00760.docx
 18. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00286

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00286.docx
 19. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17025 kalibreringslaboratorier

  Gyldig fra: 02.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.04
  ID: dok00314

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00314.docx
 20. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17034

  Gyldig fra: 16.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00823

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00823.docx
 21. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17043

  Gyldig fra: 27.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00756

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00756.docx
 22. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 20387

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00772

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00772.docx
 23. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17020

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00766

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00766.docx
 24. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00284

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00284.docx
 25. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøving

  Gyldig fra: 01.12.2020
  Revisjonsnummer: 7.04
  ID: dok00283

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 26. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17065

  Gyldig fra: 28.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00758

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00758.docx

Kvalitetssjef

Portrettbilde av ansatt
Hanne Øverby Haga
Seniorrådgiver, Stab

Telefon: +64 84 86 00

Mobil: +47 917 23 003

E-post: hoh@akkreditert.no