Du er her:

Dokumenter medisinske laboratorier

Medisinske laboratorier

 1. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00751

  Merknader

  Oppdatert mhp referanse til ny gebyrforskrift

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 2. Confirmation of accreditation medical laboratories

  Gyldig fra: 11.08.2021
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00885

  Merknader

  List of laboratories currently accredited according to ISO 15189:2012 is added, signature and stamp

  Last ned Last ned dok00885.pdf
 3. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00532

  Merknader

  Forlenget gyldighet til 11.01.2022

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 4. ILAC-P14 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration (2020)

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00533

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 5. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 26.04.2022
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00085

  Merknader

  Det er utarbeidet et vedlegg som angir eksempler på formulering av M31 og P31. Videre er definisjonen av fleksibilitet i objekt, parameter og metode tydeliggjort. Krav til bruk av fleksibel akkreditering for virksomheter akkreditert etter ISO 17043 er endret slik at definisjonen program framkommer.

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 6. Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter

  Gyldig fra: 30.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00880

  Merknader

  Nytt kravdokument som beskrivervilkår for bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

  Last ned Last ned dok00880.pdf
 7. Krav til etablering av metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00859

  Merknader

  1.01: Nytt dokument. Inkluderer kav i ILAC P10, og erstatter 26-serien om krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr, vekter og termometre. 1.02: Rettet skrivefeil. 1.03 - 1.05: Rettet feil i lenker.

  Last ned Last ned dok00859.pdf
 8. NA Dok. nr. 48c: Patologi

  Gyldig fra: 10.10.2014
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00084

  Merknader

  Endret formatering, men ikke innhold. Rettet opp feil ved sidetall. Satt inn dokument ID.

  Last ned Last ned dok00084.pdf
 9. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers

  Gyldig fra: 10.11.2021
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Oppdatert

  Last ned Last ned dok00070.pdf
 10. PCR testing in food, feed & water - guidance

  Gyldig fra: 18.12.2020
  Revisjonsnummer: 2.08
  ID: dok00387

  Merknader

  [Reference to 17025:2005 and to specific ISO standards, e.g. ISO 22174, is removed]

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 11. Policy for fjernbedømming

  Gyldig fra: 15.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00771

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00771.pdf
 12. Veiledning til akkreditering av prøvetaking (NS-EN ISO/IEC 17025:2017)

  Gyldig fra: 21.07.2021
  Revisjonsnummer: 7.00
  ID: dok00076

  Merknader

  Veiledningsdokumentet er betydelig omarbeidet. Veiledningen er ment å gi en utdyping i relevante krav knyttet til prøvetaking i ISO/IEC 17025:2017. Veiledningen er generalisert mht typer prøvetakning.

  Last ned Last ned dok00076.pdf
 13. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.05
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02. Versjon 11.05: rettet feil i referanser.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 14. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 23.11.2021
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00072

  Merknader

  Revidert utgave - hele dokumentet er betydelig oppdatert og endret, og har vært på høring hos akkrediterte virksomheter, innleide bedømmere og NAs fagråd.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.