Du er her:

Skjema medisinske laboratorier

Medisinske laboratorier

 1. Akkreditering - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 06.01.2022
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00763

  Merknader

  Publisert ny versjon av D00092 Veiledning for mikrobiologiske laboratorier. Forlenget gyldighet til 06.01.2024

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 2. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2012

  Gyldig fra: 30.11.2020
  Revisjonsnummer: 3.04
  ID: dok00303

  Merknader

  Lagt til D00859 Krav til metrologisk sporbarhet, kalibrering og kontroll av måleutstyr. Dokumentet erstatter 26-serien.

  Last ned Last ned dok00303.docx
 3. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17034:2016

  Gyldig fra: 14.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00824

  Merknader

  Satt inn kryssreferanse til ISO/IEC 17025

  Last ned Last ned dok00824.docx
 4. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 20387:2018

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00745

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00745.docx
 5. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 09.08.2021
  Revisjonsnummer: 2.03
  ID: dok00755

  Merknader

  Fjernet informasjonsfelt til bruk internt i NA

  Last ned Last ned dok00755.docx
 6. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 09.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00810

  Merknader

  Fjernet feltet som skulle fylles ut av NA

  Last ned Last ned dok00810.doc
 7. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00286

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00286.docx
 8. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17034

  Gyldig fra: 16.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00823

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00823.docx
 9. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 20387

  Gyldig fra: 14.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00772

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00772.docx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.