Du er her:

Skjema medisinske laboratorier

Medisinske laboratorier

 1. NA-S10m: Sjekkliste for medisinske laboratorier (NS-EN ISO 15189:2012)

  Gyldig fra: 12.08.2020
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00303

  Merknader

  Omarbeidet sjekkliste

  Last ned Last ned dok00303.doc
 2. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189 (NA-S20m)

  Gyldig fra: 23.05.2016
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00323

  NA-S20m: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00323.docx
 3. Søknadsomfang (ISO 15189) (NA-S5m)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00286.docx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.