Du er her:

Skjema medisinske laboratorier

Medisinske laboratorier

 1. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 15189:2012

  Gyldig fra: 30.11.2020
  Revisjonsnummer: 3.02
  ID: dok00303

  Merknader

  Ny mal.

  Last ned Last ned dok00303.docx
 2. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO 17034:2016

  Gyldig fra: 14.04.2021
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00824

  Merknader

  Satt inn kryssreferanse til ISO/IEC 17025

  Last ned Last ned dok00824.docx
 3. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00755

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordninger, erstatter alle NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00755.docx
 4. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 17.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00810

  Merknader

  Felles søknadsskjema for alle ordningar. Erstattar alle tidligare versjonar av NA-s20. Lagt til søknadsomfang og samsvarsmatrise for 17034.

  Last ned Last ned dok00810.doc
 5. Søknadsomfang NS-EN ISO 15189

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.04
  ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Lagt inn felt for dato for utfylling.

  Last ned Last ned dok00286.docx
 6. Søknadsomfang NS-EN ISO 17034

  Gyldig fra: 16.03.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00823

  Last ned Last ned dok00823.docx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.