GLP

OECDs GLP-prinsipper er etablert for å kvalitetssikre undersøkelser av kjemikaliers skadevirkninger på helse og miljø. I EU er det vedtatt at undersøkelser av visse typer kjemikalier skal utføres etter prinsippene for GLP. Som følge av EØS-avtalen har Norge innført tilsvarende regler.

OECD-prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) sikrer pålitelige testdata av høy kvalitet relatert til sikkerheten til industrielle kjemiske stoffer og preparater. Prinsippene er laget i sammenheng med harmonisering av testprosedyrer for gjensidig aksept av data.

 

Pålagt ordning

GLP er en myndighetspålagt ordning. Regulerende myndigheter er de som kan kreve at et laboratorium som undersøker kjemikaliers (inkludert legemidler) skadevirkninger på helse og miljø skal være registrert i NAs GLP-register.

Norsk akkreditering har plikt til å rapportere om GLP inspeksjoner til de norske regulerende myndighetene og til GLP-registeret i Brussel.

GLP krever at et forsøksopplegg skal gjennomføres etter gitte prinsipper. NA kontrollerer at forsøkene er utført i samsvar med disse, og kan når så er tilfellet bekrefte samsvar med GLP-prinsippene. GLP-prinsippene framkommer på norsk i kommisjonsdirektiv 1999/11/EF.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for GLP.
Her finner du skjema for GLP. 

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere.

Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber innen GLP.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Avdelingsdirektør Miljø og helse

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Anne Lise Lunde
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 996 99 521

E-post: alu@akkreditert.no

Stab

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no