Du er her:

Inspeksjonsorgan

Alle akkrediterte inspeksjonsorgan tilfredsstiller NS-EN ISO/IEC 17020:2012, Samsvarsvurdering - Krav til drift av ulike typer inspeksjonsorganer.

Inspeksjon

Hva er en inspeksjon?

Inspeksjon er undersøkelse av et produkt (for eksempel NDT for metalliske materiale), en prosess (for eksempel fortøyningsanalyse), en tjeneste (for eksempel fiskehelsekontroll) eller en installasjon (for eksempel gassanlegg, kraner, heis eller skiheis) og deres samsvar med spesifikke krav. Inspeksjoner kan også utføres for mange andre objekter. Inspeksjon er et øyeblikksbilde, det vil si at resultatet fra inspeksjonen er beskrivende for den vurderingen som ble gjort på inspeksjonstidspunktet. Resultatet fra inspeksjonen vil kunne endre seg hvis objektet eller andre betingelser endrer seg.

Om standarden for inspeksjonsorgan

Særskilte krav

NS-EN ISO/IEC 17020:2012 stiller særskilte krav til ulike punkter som: Upartiskhet og uavhengighet, konfidensialitet, personell, utstyr, inspeksjonsmetoder, håndtering av prøver/objekter for inspeksjon, inspeksjonsrapporter og krav til styringssystemet. Dette kan for eksempel være: Dokumentstyring, ledelsens gjennomgåelse, interne revisjoner og avviksbehandling.

Ulike typer uavhengighet

Akkrediterte inspeksjonsorgan er klassifisert som type A, type B eller type C, avhengig av graden av uavhengighet til det inspiserte objektet. Det er ingen forskjeller i kompetansekrav for de ulike typene inspeksjonsorgan. Forskjellen er utelukkende relatert til objektet som inspiseres. Forskjellen mellom de ulike typene er forklart i akkrediteringsstandarden for inspeksjonsorgan. Forenklet forklart har organisasjonen som inspeksjonsorgan type A er en del av ingen bindinger/relasjoner til det inspiserte objektet, mens uavhengigheten for et type C inspeksjonsorgan er knyttet til inspektørene som utfører inspeksjonen. Type B inspeksjonsorgan leverer kun inspeksjonstjenester til organisasjonen som inspeksjonsorganet er en del av.

Avhengig av hva man ønsker å være akkreditert for kan det være krav til hvilken type inspeksjonsorgan man må være. For eksempel så må alle inspeksjonsorgan som ønsker å være akkreditert for periodisk kontroll av gassflasker tilfredsstille kravene til type A eller type B. Inspeksjonsorgan som utfører ferdigkontroll av heis tilfredsstiller kravene til type A.

Norsk akkreditering følger opp og bedømmer inspeksjonsorganer regelmessig, slik at samfunnet kan forsikre seg om at akkrediterte inspeksjonsorgan utfører sine inspeksjoner på en tilfredsstillende måte.

For virksomheter som har behov for akkreditert inspeksjon

Norsk akkreditering har akkreditert mange inspeksjonsorganer over hele landet. Liste over akkrediterte inspeksjonsorganer finner du her. 

For inspeksjonsorgan som ønsker å bli akkreditert

Les mer om prosessen for å bli et akkreditert inspeksjonsorgan her. 

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette. 

Her finner du dokumenter for inspeksjonsorgan.
Her finner du skjemaer for inspeksjonsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon fra oss.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen inspeksjonsorgan. 

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Brian Jeffrey Reed
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 454 90 320

E-post: bjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Javier Martínez Alarcón
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 458 53 272

E-post: fma@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Kristian Juel Røysland
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 08 305

E-post: kjr@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no