Du er her:

Faktura til Norsk akkreditering

Som statlig virksomhet krever Norsk akkreditering at våre norske leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota med Elektronisk handelsformat (EHF) som standard.

Krav til fakturainnhold

Leverandører utenfor Norge bes sende faktura med vedlegg i PDF format til regnskap@akkreditert.no Ref. forøvrig "Krav til fakturainnhold".

Det er et vilkår at fakturainnholdet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Fakturaer merkes med navn på bestiller/saksbehandler, samt eventuelt saksnummer der dette er avtalt. 

Faktura i forbindelse med akkreditering skal merkes med saksnummer, jamfør kontrakt, og timespesifikasjon og reiseoppstilling/kvitteringsbilag skal medfølge og være tydelig å lese.

Elektronisk faktura

Vi oppfordrer våre leverandører til å levere elektronisk faktura og kreditnota til Norsk akkreditering i standardformatet EHF. Den elektroniske adressa til Norsk akkreditering er organisasjonsnummeret vårt: 986 028 307. 

Hva er elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura som blir overført elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen. I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter dette formatet Elektronisk Handelsformat – EHF.

Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokument i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no

Hva må du som leverandør gjøre?

Som leverandør må du inngå en avtale med et aksesspunkt. Du kan produsere fakturaene dine på elektronisk handelsformat (EHF) fra eget fakturasystem, eller bruke en nettbasert fakturaportal som er tilknyttet et aksesspunkt. Mer informasjon om aksesspunkter i Norge finner du her!