Du er her:

Organisasjon og ansatte

Norsk akkreditering held til i Lillestrøm og har 30 tilsette. Norsk akkreditering vert leia av direktør Inger Cecilie Laake

 

Leiargruppa

 

Norsk akkreditering si leiargruppe består av etaten sin direktør og avdelingsdirektørar.

Her kan du leise meir om leiargruppa i Norsk akkreditering.

Direktør i Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Stab

Norsk akkreditering sin stab har internasjonalt samarbeid, juridisk rådgiving, kvalitetsstyring og utvikling av akkrediteringsområder som sine hovudoppgåver. 

Her kan du lese meir om kva stab jobbar med.

Avdeling for industri og sertifisering

Avdeling for industri og sertifisering har saksbehandling, bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte verifikasjons-, inspeksjons- og sertifiseringsorgan som si hovudoppgåve. Dei har i tillegg ansvar for laboratorium innan områda kalibrering, maritim, landbasert industri og byggevarer.

Her kan lese meir om avdeling for industri og sertifisering.

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Avdeling for miljø og helse

Avdeling for miljø og helse har saksbehandling, bedømming og vurdering av laboratorium innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg som si hovudoppgåve. Avdelinga er og ansvarleg for inspeksjonar i samsvar med OECD sine vedtak om god laboratoriepraksis.

Her kan du lese meir om avdeling for miljø og helse.

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon

Avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon har drift, vedlikehald og vidareutvikling av etaten sitt IT-system, utvikling av nye digitale system, kommunikasjon og etaten si nettside som sine hovudoppgåver.

Her kan du lese meir om avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon.

Avdeling for økonomi og administrasjon

Avdeling for økonomi og administrasjon har økonomi- og verksemdstyring, arkiv, HR/personal, innkjøp, kontordrift, lønn og rekneskap som sine hovudoppgåver.

Her kan du lese meir om avdeling for økonomi og administrasjon.

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Norsk akkreditering sitt forum for regulerende myndigheter

Forum for regulerende myndigheter er vårt rådgjevande organ innan drift og utvikling av akkrediteringsordningar. Dei bidreg og med kommunikasjon og promotering av akkreditering som verkemiddel for å dokumentere kompetanse. Her kan du lese meir om forum for regulerende myndigheter.

Norsk akkreditering sitt klageutvalg

Norsk akkreditering sitt klageutvalg behandlar klager på vedtak om akkreditering. Utvalget gjev råd til Norsk akkreditering sin direktør før endeleg vedtak vert fatta. Klageutvalget består av leiar, nestleiar og ytterlegare eit medlem av forum for regulerende myndigheter. Det vert utarbeidt ei forskrift for klageutvalget sitt arbeid, og den vert lagt ut her så snart den er godkjent.