Du er her:

Organisasjon og ansatte

Norsk akkreditering held til i Lillestrøm og har 29 tilsette. Norsk akkreditering vert leia av direktør Inger Cecilie Laake. 

Direktør

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Stab

Norsk akkreditering sin stab har internasjonalt samarbeid, juridisk rådgiving, kvalitetsstyring og utvikling av akkrediteringsområder som sine hovudoppgåver. 

Les meir om staben her!

Seksjon for akkreditering

Seksjon for akkreditering har saksbehandling, bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte verifikasjons-, inspeksjons- og sertifiseringsorgan som si hovudoppgåve. Dei har i tillegg ansvar for laboratorium innan områda kalibrering, maritim, landbasert industri og byggevarer.

Les meir om seksjon for akkreditering her!

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Seksjon for akkreditering og GLP

Seksjon for akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP) har saksbehandling, bedømming og vurdering av laboratorium innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg som si hovudoppgåve. Seksjonen er og ansvarleg for inspeksjonar i samsvar med OECD sine vedtak om god laboratoriepraksis.

Les meir om seksjon for akkreditering og GLP her!

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon

Seksjonen for digitalisering, IT og kommunikasjon har drift, vedlikehold og videreutvikling av etaten sitt IT-systemer, utvikling av nye digitale system, kommunikasjon og etaten si nettside som sine hovudoppgåver.

Les meir om seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon her!

Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Portrettbilde av ansatt
Bente M, Skjetne
Seksjonssjef digitalisering, IT og kommunikasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 58 802

E-post: bms@akkreditert.no

Seksjon for økonomi og administrasjon

Seksjonen for økonomi og administrasjon har økonomi- og verksemdstyring, arkiv, HR/personal, innkjøp, kontordrift, lønn og rekneskap som sine hovudoppgåver.

Les meir om seksjon for økonomi og administrasjon her!

Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Norsk akkreditering sitt Fagråd

Fagrådet er vårt rådgjevande organ innan drift og utvikling av akkrediteringsordningar. Dei bidreg og med kommunikasjon og promotering av akkreditering som verkemiddel for å dokumentere kompetanse. Her kan du lese meir om Fagrådet.