Organisasjonskart Norsk akkreditering

Norsk akkreditering bidrar til trygge varer og tjenester i Norge, som forbrukerne kan ha tillit til

Dette gjør vi ved å sikre nasjonal og internasjonal tillit til den norske akkrediteringsordningen.

Vi skal dekke offentlige og private virksomheters behov for å dokumentere kvalitet.

Norsk akkreditering ledes av direktør Cecilie Laake.

Direktøren styrer, sammen med staben, fire seksjoner. I tillegg støtter direktøren seg på en ledergruppe.