Du er her:

Organisasjon og ansatte

Norsk akkreditering held til i Lillestrøm og har 27 tilsette. Norsk akkreditering vert leia av direktør Inger Cecilie Laake

Direktør i Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Leiargruppa

Norsk akkreditering si leiargruppe består av etaten sin direktør og seksjonsledarane.

Her er leiargruppa i Norsk akkreditering: Foran frå venstre: Tove Kristin Dokka, seksjonssjef akkreditering og Beate Brekke Hellerud, seksjonssjef akkreditering og GLP. Bak frå venstre: Janicke Sundberg, seksjonssjef økonomi og administrasjon og Inger Cecilie Laake, direktør (til høyre). 

Her kan du leise meir om leiargruppa i Norsk akkreditering.

Stab

Norsk akkreditering sin stab har internasjonalt samarbeid, juridisk rådgiving, kvalitetsstyring og utvikling av akkrediteringsområder som sine hovudoppgåver. 

Her kan du lese meir om kva stab jobbar med.

Seksjon for akkreditering

Seksjon for akkreditering har saksbehandling, bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte verifikasjons-, inspeksjons- og sertifiseringsorgan som si hovudoppgåve. Dei har i tillegg ansvar for laboratorium innan områda kalibrering, maritim, landbasert industri og byggevarer.

Her kan lese meir om seksjon for akkreditering.

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Seksjon for akkreditering og GLP

Seksjon for akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP) har saksbehandling, bedømming og vurdering av laboratorium innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg som si hovudoppgåve. Seksjonen er og ansvarleg for inspeksjonar i samsvar med OECD sine vedtak om god laboratoriepraksis.

Her kan du lese meir om seksjon for akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon

Seksjonen for digitalisering, IT og kommunikasjon har drift, vedlikehald og vidareutvikling av etaten sitt IT-system, utvikling av nye digitale system, kommunikasjon og etaten si nettside som sine hovudoppgåver.

Her kan du lese meir om seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon.

Seksjon for økonomi og administrasjon

Seksjonen for økonomi og administrasjon har økonomi- og verksemdstyring, arkiv, HR/personal, innkjøp, kontordrift, lønn og rekneskap som sine hovudoppgåver.

Her kan du lese meir om seksjon for økonomi og administrasjon.

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Seksjonssjef

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Norsk akkreditering sitt Fagråd

Fagrådet er vårt rådgjevande organ innan drift og utvikling av akkrediteringsordningar. Dei bidreg og med kommunikasjon og promotering av akkreditering som verkemiddel for å dokumentere kompetanse. Her kan du lese meir om Fagrådet.