Du er her:

Verksemdstyring

På denne sida finn du sentrale styringsdokument for Norsk akkreditering, som strategi, tildelingsbrev, årsrapportar, samt tilgang til våre postlister via eInnsyn.

Underlagt lover og reglar

Som statlig etat er Norsk akkreditering underlagt dei lover og reglar som gjeld for slike etatar. Vi får vårt samfunnsoppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet. Dette skjer ved årlege tildelingsbrev. Tildelingsbrevet stiller bevilgning frå Stortinget til disposisjon for Norsk akkreditering. Samtidig vert det fastsett utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. 

Nærings- og fiskeridepartementet ved Handelspolitisk avdeling fører tilsyn med Norsk akkreditering gjennom styringsdialogen som er angitt i tildelingsbrevet. Norsk akkreditering vert revidert av Riksrevisjonen, i tråd med gjeldande regelverk.

Her kan du lese meir om finansiering av Norsk akkreditering sine tenester.