Du er her:

Skjema for inspeksjonsorgan

Inspeksjonsorgan

 1. NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.04
  ID: dok00302

  NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av inspeksjonsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00302.docx
 2. Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan - Nynorsk (NA-S20e-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00375

  NAs 20e Nynorsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00375.docx
 3. Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan (NA-S20e)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00319

  NA-S20e: Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00319.docx
 4. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.