Du er her:

Dokumenter sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorgan

 1. Akkrediteringspolitikk for Norsk akkreditering

  Gyldig fra: 20.09.2021
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00751

  Merknader

  Oppdatert mhp referanse til ny gebyrforskrift

  Last ned Last ned dok00751.pdf
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00603

  Merknader

  Lagt til revisjonsfrist.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 3. Bransjeinndeling for definisjon av akkrediteringsomfang/Classification of branches to define the scope of accreditation

  Gyldig fra: 12.01.2021
  Revisjonsnummer: 9.03
  ID: dok00071

  Merknader

  Fjernet utdatert tabell, fjernet NA dok 24c fra tittel, endret mal, rettet skrivefeil, lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00071.docx
 4. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00551

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 5. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 11.01.2021
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00541

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 6. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 26.04.2022
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00085

  Merknader

  Det er utarbeidet et vedlegg som angir eksempler på formulering av M31 og P31. Videre er definisjonen av fleksibilitet i objekt, parameter og metode tydeliggjort. Krav til bruk av fleksibel akkreditering for virksomheter akkreditert etter ISO 17043 er endret slik at definisjonen program framkommer.

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 7. Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter

  Gyldig fra: 30.08.2021
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00880

  Merknader

  Nytt kravdokument som beskrivervilkår for bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

  Last ned Last ned dok00880.pdf
 8. Policy for fjernbedømming

  Gyldig fra: 15.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00771

  Merknader

  Lagt til revisjonsintervall.

  Last ned Last ned dok00771.pdf
 9. Procedure for assessment of an EMAS verifier

  Gyldig fra: 07.07.2022
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00973

  Merknader

  Endret inndeling av kapittel 4.

  Last ned Last ned dok00973.pdf
 10. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 10.12.2020
  Revisjonsnummer: 11.05
  ID: dok00067

  Merknader

  Dokumentet er oppdatert ihht ILAC P8 og kapittel 4.14 er betydelig revidert. Det er gjort noen mindre språklige korrigeringer ved overgang til versjon 11.01 og 11.02. Versjon 11.05: rettet feil i referanser.

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 11. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 23.11.2021
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00072

  Merknader

  Revidert utgave - hele dokumentet er betydelig oppdatert og endret, og har vært på høring hos akkrediterte virksomheter, innleide bedømmere og NAs fagråd.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.