Du er her:

Skjema prøving og kalibrering

Prøving og kalibrering

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. NA-S20a: Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Gyldig fra: 04.09.2020
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00315

  NA-S20a: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Last ned Last ned dok00315.docx
 3. NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Gyldig fra: 13.12.2010
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Dokumentinformasjon er lagt satt inn i regneark.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 4. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 30.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00618

  Samsvarsmatrise for ISO(IEC 17025:2017 er revidert. Det er tydeliggjort i matrisen at lokalisering i KS-dokumentasjonen må oppgis for 8.2-8.9 uavhengig av om det er valgt alternativ A eller B.

  Merknader

  Lagt inn presisering om at de som bruker alternativ B også må oppgi henvisninger til standardens kap 8

  Last ned Last ned dok00618.doc
 5. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Gyldig fra: 19.12.2017
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00553

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 6. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00371.docx
 7. Søknadsomfang, kalibreringslaboratorier NS-EN ISO 17025 (NA-S18)

  Gyldig fra: 18.06.2020
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  endret overskriftene i tabellen slik at det samstemmer med opplsyningene registrert i EDNA (ref. FOR2018-0013)

  Last ned Last ned dok00314.docx
 8. Søknadsomfang, prøvetaking (ISO 17025) (NA-S5b)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00284

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00284.doc

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.