Du er her:

Skjema prøving og kalibrering

Prøving og kalibrering

 1. Agreement on use of ILAC MRA accreditation mark

  Gyldig fra: 21.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00576

  Last ned Last ned dok00576.docx
 2. Akkreditering - tilbaketrukne dokumenter

  Gyldig fra: 26.04.2022
  Revisjonsnummer: 1.07
  ID: dok00763

  Merknader

  Lagt til D00089 NA-dok 54: OECD-prinsippene for GLP. Forlenget gyldighet til 26.04.2024

  Last ned Last ned dok00763.pdf
 3. Samsvarsmatrise for NS-EN ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.05
  ID: dok00618

  Merknader

  Fjernet punktet "fylles ut av NA". Fjernet tom side.

  Last ned Last ned dok00618.docx
 4. Søknad om akkreditering og GLP (bokmål)

  Gyldig fra: 25.05.2022
  Revisjonsnummer: 2.05
  ID: dok00755

  Merknader

  Erstattet ISO 14065 med NS-EN ISO/IEC 17029.

  Last ned Last ned dok00755.docx
 5. Søknad om akkreditering og GLP (nynorsk)

  Gyldig fra: 25.05.2022
  Revisjonsnummer: 1.08
  ID: dok00810

  Merknader

  Erstatta ISO 14065 med NS-EN ISO/IEC 17029.

  Last ned Last ned dok00810.doc
 6. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO 17025 kalibreringslaboratorier

  Gyldig fra: 02.12.2020
  Revisjonsnummer: 5.04
  ID: dok00314

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00314.docx
 7. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøvetaking

  Gyldig fra: 04.12.2020
  Revisjonsnummer: 1.06
  ID: dok00284

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00284.docx
 8. Søknads- og akkrediteringsomfang NS-EN ISO/IEC 17025 prøving

  Gyldig fra: 01.12.2020
  Revisjonsnummer: 7.04
  ID: dok00283

  Merknader

  Endret tittel for å synliggjøre at dokumentet ikke kun gjelder ved søknader.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx

Akkrediteringsprosessen

Ønsker du å vite mer om akkreditering eller har spørsmål knyttet til denne? Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen.