Du er her:

Validerings- og verifikasjonsorgan

Validerings- og verifikasjonsorgan er akkreditert etter ISO 14065 og/eller ISO/IEC 17029.

 

Akkrediteringsstandarder

Akkrediteringsstandarder innen validering og verifikasjonsorgan

ISO 14065

Klimagasser - Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse . Vi akkrediterer verifikasjonsorgan som verifiserer utslippsrapporter fra klimagassutslipp etter ISO 14065 iht Forordning (EU) 2018/2067 EU-ETS og andre ordninger innen utslipp.

ISO/IEC 17029

Samsvarsvurdering - generelle prinsipper og krav til validerings- og verifikasjonsorgan.

ISO/IEC 17029 er en ny akkrediteringsstandard for validerings- og verifikasjonsorgan.

Den nye standarden åpner for akkreditering av validerings- og verifikasjonsorgan på et større område enn den klimautslippspesifikke NS-EN ISO 14065. Standarden skal legge til rette for bekreftelser av påstander om fremtiden (validering) og/eller om fortid (verifisering). Standarden har en generisk form som gjør den aktuell i de aller fleste bransjer.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon fra oss.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen validerings- og verifikasjonsorgan. 

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Lina Sandanger
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 970 71 968

E-post: lsa@akkreditert.no

Sjefingeniør

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no