Du er her:

Fagartikler validerings- og verifikasjonsorgan

Nyheter/aktuelt

5. desember 2019 var det akkrediteringsdag for 17025-akkrediterte organisasjoner. Her finner du presentasjonene.

Endret kalibreringsomfang

Endring i minimumskrav for akkrediteringsomfang til kalibreringslaboratorier akkreditert etter ISO/IEC 17025 i tråd med den nye ISO/IEC 17011:2017 punkt 7.8.3c

10. oktober hadde Norsk Akkreditering sitt årlige kontaktmøte med Miljødirektoratet og verifikasjonsorgan som jobber i Norge.

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

11.01.2017

Liste med mye brukte forkortelser i akkrediterings- og samsvarsvurderingsbransjen.

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen  forvaltning i samsvar med formålet med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova).