Du er her:

Sertifiseringsorgan

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Ulike sertifiseringer

Hvilke sertifiseringer finnes?

Sertifisering kan utføres for:

Sertifisering kan være frivillig eller lovpålagt. Sertifisering utføres av en uavhengig tredje part, et sertifiseringsorgan. Sertifiseringsorgan kan bli akkreditert for utførelse av sine tjenester. Akkreditering er en frivillig ordning, men på visse områder er det obligatorisk. Akkreditering utføres i samsvar med relevant akkrediteringsstandard.

Akkreditering innen sertifisering

Ulike typer akkreditering innen sertifisering

  • systemsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17021-1 Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: Krav
  • produktsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17065 Samsvarsvurdering - Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester
  • personellsertifisering: NS-EN ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer
  • EMAS - Akkreditering av miljøkontrollører.Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC

Akkrediteringsstandard kan kjøpes via Standard Norge.

Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen. 

Norsk akkreditering tilbyr ikke sertifisering, men akkrediterer sertifiseringsorgan som utfører sertifisering. Det vil si at Norsk akkreditering verifiserer at sertifiseringsorganet har kompetanse og evne til å utføre sertifiseringsprosessen i samsvar med gitte krav.

Akkrediterte sertifiseringsorgan utsteder akkrediterte sertifikater, altså sertifikater med akkrediteringsmerket. Akkrediterte sertifikater er anerkjent internasjonalt. 

Akkreditert sertifisering skaper tillit, forutsigbarhet, lik behandling, profesjonalitet og kontinuerlig forbedring.

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for sertifiseringsorgan.
Her finner du skjema for sertifiseringsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjema.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdatert informasjon fra oss.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen sertifiseringsorgan.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no