Du er her:

Fagartikler sertifiseringsorgan

Nyheter/aktuelt

11.01.2017

Liste med mye brukte forkortelser i akkrediterings- og samsvarsvurderingsbransjen.

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen  forvaltning i samsvar med formålet med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova). 

30.09.2015

De reviderte versjonene av ISO 14001 og 9001 setter nye krav til ledelsessystem.