Du er her:

Personellsertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Personellsertifisering

Kravene til kompetanse øker

Kravene til kompetanse øker i arbeidslivet. Det er en tydelig utvikling mot at profesjonelt personell må kunne dokumentere sine kvalifikasjoner. Dette øker også behovet for å kunne evaluere og bekrefte folks ferdigheter. Personellsertifisering er en måte å verifisere, å måle kompetanse i forhold til definerte krav. 

Personellsertifisering er, på samme måte som andre sertifiseringer, frivillig, men på visse områder er det obligatorisk. Det er sertifiseringsorgan som tilbyr sertifisering. Norsk akkreditering akkrediterer sertifiseringsorgan slik at sertifiseringsorganene kan tilby sine kunder akkreditert sertifisering.

Bli sertifisert

Hva kreves for å bli sertifisert?

Hva som kreves for å bli sertifisert, avhenger av yrket eller kompetanseområdet. Det er ofte gitte krav til tidligere utdannelse, yrkespraksis, gjennomføring av godkjente kurs (hvis pålagt) og bestått eksamen. Det utstedes sertifikat som bevis på oppnådd kompetanse. Sertifikater må fornyes. Fornyelse av sertifikater sikrer vedlikehold og oppdatering av kunnskap og ferdigheter. Muligheten til å bli sertifisert er åpen for alle så lenge kravene til kompetansenivå er oppfylt. 

Noen eksempler på akkreditert personellsertifisering: 
Kvalitetsområder; kvalitetsledelse, revisjonsledelse og risikoledelse og arbeidsmiljøledelse. Andre yrkesrelatert områder innen sikring, sikkerhet og beredskap; driftsinspektører, NDT personell, sveisere, kjelpassere og kjeloperatører, brannforebyggende el-kontrollører, overflateinspektører, strålevernere, arbeid ved bruk av tilkomstteknikk.

Behov for sertifisering

For personer som ønsker å få en personellsertifisering

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for personellsertifisering. Her finner du en oversikt over akkrediterte personellsertifiseringsorgan.

Akkreditert innen personellsertifisering

For sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert innen personellsertifisering

Generelle krav til akkreditering gjelder for sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert. Les mer om akkrediteringsprosessen her. 

I tillegg til generelle krav finnes det spesifikke krav for å bli akkreditert. Dette reguleres av IAF, EA og fastsatt i kravdokumenter. 

Det som er spesielt for sertifisering er observasjon av eksamener, det vil si at Norsk akkreditering observerer hvordan sertifiseringsorgan gjennomfører eksamener.  

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for sertifiseringsorgan.
Her finner du skjema for sertifiseringsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjemaer.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen personellsertifisering. 

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Brian Jeffrey Reed
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 454 90 320

E-post: bjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Elena Petrovich
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 04 346

E-post: epe@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no