Du er her:

Produktsertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat. Sertifikat er et bevis på at kompetanse, ledelsessystem, produkt eller tjeneste er i samsvar med relevante standarder, forskrifter og bransjekrav.

Produktsertifisering

Hva er produktsertifisering?

Sertifiseringsorganer som er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17065 kan utgi akkrediterte sertifikater for produkter (f.eks nøter, gasstanker, heiser), prosesser (f.eks produksjonsprosesser) eller tjenester (f.eks reparasjon av nøter, utlegging av fortøyning til oppdrettsanlegg). Produktsertifisering er basert på krav i form av produktstandarder eller andre nasjonale og internasjonale krav. Et sertifiseringsorgan bekrefter at et produkt, prosess eller tjeneste oppfyller gjeldende krav. Eksempler på sertifisering er CE-merking, KRAV-merking eller utstyr brukt på oppdrettsanlegg.

Krav eller frivillig?

Krav til produktsertifisering?

I mange tilfeller er akkreditering en forutsetning for å kunne gjennomføre ønsket aktivitet. For andre områder er det frivillig. Uansett om aktiviteten forutsetter akkreditering eller ikke, må alle produktsertifiseringsorgan tilfredsstille alle kravene beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17065, i tillegg finnes det krav fra IAF, EA og fra Norsk akkreditering. 

Utpekende myndigheter utpeker ofte tekniske kontrollorgan basert på at organisasjonen har akkreditering for området hvor de søker om å bli utpekt. Det er internasjonale føringer på hvilke akkrediteringsstandarder som er foretrukket for de ulike direktiver og forordninger. For de fleste direktiver og forordninger er det produktsertifiseringsstandarden som er den foretrukne.

Når sertifiseringsorganene har funnet at klientens produkt/prosess/tjeneste samsvarer med gitte krav, utsteder sertifiseringsorganet et akkreditert sertifikat. Sertifikatet angir omfanget av sertifiseringen, det vil si hva sertifiseringen gjelder for og hvilke krav det er vurdert samsvar opp imot. Et merke som bekrefter sertifiseringen vil i mange tilfeller bli påført produktet eller på annen måte tilknyttes produktet/prosessen eller tjenesten.

Behov for sertifisering

For virksomheter som har behov for sertifisering av produkter, prosesser eller tjenester

Ta kontakt med et av Norsk akkrediterings sertifiseringsorgan for produktsertifisering. Her finner du en oversikt over akkrediterte produktsertifiseringsorgan.

Akkreditert innen produktsertifisering

For sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert innen produktsertifisering

Generelle krav til akkreditering gjelder for sertifiseringsorgan som ønsker å bli akkreditert. Les mer om akkrediteringsprosessen her. 

I tillegg til generelle krav finnes det spesifikke krav for å bli akkreditert. Dette reguleres av IAF, EA og fastsatt i kravdokumenter. 

Det som er spseielt for sertifisering er observasjon av revisjoner. Det vil si at Norsk akkreditering observerer hvordan sertifiseringsorgan utfører sertifiseringsrevisjoner. 

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for sertifiseringsorgan.
Her finner du skjema for sertifiseringsorgan.

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjemaer.

Tekniske meldinger

Vi jobber for tiden med en sortering av våre tekniske meldinger. Enn så lenge finner du en fullstendig oversikt over alle tekniske meldinger her.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansiering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen produktsertifisering. 

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Brekke Hellerud, Beate
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Juel Røysland, Kristian
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 975 08 305

E-post: kjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Anne Lise Lunde
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 996 99 521

E-post: alu@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Brian Jeffrey Reed
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 454 90 320

E-post: bjr@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Lina Sandanger
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 970 71 968

E-post: lsa@akkreditert.no