Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  ReferansematerialprodusenterAntall treff i databasen: 23


PROD 001 Nemko Group AS
Fagområde
PR02 Bygg
PR04 Elektro
PR10 Sikkerhet

Hjemmeside: www.nemko.com
PROD 005 DEBIO
Fagområde
PR06 Akvakultur
PR08 Næringsmidler

Hjemmeside: www.debio.no
PROD 006 Stiftelsen Kontrollrådet
Fagområde
PR02 Bygg

Hjemmeside: www.kontrollradet.no
PROD 007 SINTEF AS
Fagområde
PR02 Bygg

Hjemmeside: https://www.sintef.no/community/
PROD 010 Aquastructures AS
Fagområde
PR06 Akvakultur

Hjemmeside: www.aquastructures.no
PROD 013 DNV Business Assurance Norway AS
Fagområde
PR06 Akvakultur

Hjemmeside: www.dnv.com
PROD 016 SINTEF Energi AS
Fagområde
PR04 Elektro

Hjemmeside: www.sats-certification.org
PROD 019 DNV AS
Fagområde
PR12 Skipsutstyr

Hjemmeside: www.dnv.com
PROD 020 Rambøll Norge AS
Fagområde
PR11 Maskin

Hjemmeside: no.ramboll.com
PROD 021 DNV PRODUCT ASSURANCE AS
Fagområde
PR10 Sikkerhet
PR11 Maskin

Hjemmeside: www.dnv.com
PROD 022 Applica Test & Certification AS
Fagområde
PR01 Brann
PR02 Bygg
PR10 Sikkerhet

Hjemmeside: www.applica.no
PROD 023 Norsk Treteknisk Institutt
Fagområde
PR02 Bygg

Hjemmeside: www.treteknisk.no
PROD 024 Kiwa AS
Fagområde
PR02 Bygg
PR08 Næringsmidler
PR09 Trykkpåkjent utstyr og rør

Hjemmeside: www.kiwa.no
PROD 025 Dovre Sertifisering AS
Fagområde
PR09 Trykkpåkjent utstyr og rør

Hjemmeside: www.dovresertifisering.no
PROD 026 Akvasafe AS
Fagområde
PR02 Bygg
PR06 Akvakultur

Hjemmeside: www.akvasafe.no
PROD 027 Justervesenet
Fagområde
PR13 Måleutstyr

Hjemmeside: www.justervesenet.no
PROD 028 Åkerblå AS
Fagområde
PR06 Akvakultur

Hjemmeside: www.akerbla.no
PROD 029 Gexcon Certification AS
Fagområde
PR10 Sikkerhet

Hjemmeside: www.gexconcertification.com/
PROD 031 SINTEF AS
Fagområde
PR10 Sikkerhet

Hjemmeside: www.sintef.no
PROD 032 Certifer Nordics AS
Fagområde
PR10 Sikkerhet

Hjemmeside: www.certifer.fr