Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 005

DEBIO

Østre Blixrudvei 7
1940 BJØRKELANGEN

Telefon: Tlf. 63 85 63 05 Faks. 63 85 69 85
E-post: kontor@debio.no
Hjemmeside: http://www.debio.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DEBIO
Energiveien
1940 BJØRKELANGEN
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
FOR-2017-03-18-355
Tilhørende tekst
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)
Merknader
Økologisk akvakultur, økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
Normativt dokument
Krav Regler 2021
Tilhørende tekst
Allmänna regler för certifiering
Merknader
Akvakultur, fiske og foredling av produkter fra akvakultur og fiske