Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 005

DEBIO

1940 BJØRKELANGEN

Telefon: Tlf. 63 85 63 05 Faks. 63 85 69 85
E-post: gerald.altena@debio.no
Hjemmeside: http://www.debio.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DEBIO Energiveien
1940 BJØRKELANGEN
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
FOR-2017-03-18-355
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Økologisk akvakultur, økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
Produkter/Normativt dok.
KRAV Regler 2018
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Kapitel 2 Allmänna regler för certifiering Kapitel 3 Allmänna verksamhetsregler Kapitel 7 Vattenbruk Kapitel 9 Livsmedelsförädling Kapitel 17 Fiske Kapitel 20 Märkning och marknadsföring
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Akvakultur, fiske og foredling av produkter fra akvakultur og fiske