Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 024

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: 22865000 / 22724502
E-post: laila.sande@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.sertifisering.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
KiwaTeknologisk Institutt Sertifisering AS Kabelgaten 2
0580 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul A2: intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul B: EU-typeprøving - produksjonstype - konstruksjonstype
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul F: Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul H1: Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
20. Metallbaserte konstruksjonsprodukter.
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
NS-EN 1090-1:2009 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter