Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 023

Norsk Treteknisk Institutt

Postboks 113 Blindern
0314 Oslo

Telefon: 98853333/22604291
E-post: pbh@treteknisk.no
Hjemmeside: http://www.treteknisk.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Treteknisk Institutt Forskningsveien 3B
0314 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
PEFC ST 2003:2012
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
9/ Fasadesystemer og kledninger 13/ Trebaserte konstruksjonsprodukter og –elementer 14/ Trebaserte plater 21/ Vegg- og himlingsoverflater. Innvendige veggsystemer 35/ Produkter til hindring og begrensning av brannspredning
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Harmoniserte standarder under forordning 305/2011/ECC, oppdatert oversikt over relevante tekniske spesifikasjoner finnes hos organisasjonen