Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 019

DNV GL AS

Maritime Classification, Ships Systems & Components

Veritasveien 1
1322 Høvik

Telefon: 67 57 99 00
E-post: Oyvind.Hoff@dnvgl.com
Hjemmeside: http://www.dnvgl.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV GL AS Veritasveien 1
1322 Høvik
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul B; EU typeprøving
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Redningsredskaper Hindring av miljøforurensning Brannvernutstyr Navigasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Utstyr som kreves etter COLREG 72 Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul D: Konformitet til type basert på kvalitetsstyring av produksjonsprosessen
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Redningsredskaper Hindring av miljøforurensning Brannvernutstyr Navigasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Utstyr som kreves etter COLREG 72 Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul E; Konformitet til type basert på kvalitetssikring av produkt
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Redningsredskaper Hindring av miljøforurensning Brannvernutstyr Navigasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Utstyr som kreves etter COLREG 72 Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Moldul F; Konformitet til type basert på produkt verifikasjon
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Redningsredskaper Hindring av miljøforurensning Brannvernutstyr Navigasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Utstyr som kreves etter COLREG 72 Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Moldul G; konformitet til type basert på enhetsverifikasjon
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Redningsredskaper Hindring av miljøforurensning Brannvernutstyr Navigasjonsutstyr Radiokommunikasjonsutstyr Utstyr som kreves etter COLREG 72 Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1