Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 001

Nemko AS

Postboks 91
1324 Lysaker

Telefon: Tlf. 22 96 03 30 Faks. 22 96 06 01
E-post: Helena.Vogl@nemko.com
Hjemmeside: http://www.nemko.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko AS Philip Pedersens v 11
1366 Lysaker
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Cables and cords
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Capacitors and components
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Switches for appliances and controls for electrical houshold appliances
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Household and similar equipment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety, including electromagnetic fields (EMF)
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Installation accessories and connective devises
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Lighting
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Measuring instruments
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Electrical equipment for medical use
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Does also include EMC
Produkter/Normativt dok.
IT and office equipment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety and laser safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Low voltage, high power switching equipment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Installation protective equipment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety and performance safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Safety transformers and similar equipment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Portable tools
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Electronic entertainment
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Equipment for explosive atmosphere
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Emphasis on electrical safety and explosion risk
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module B: EU-Type Examination
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Applies to updating existing Nemko EU type examination certificates
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module E: Conformity to type based on product quality assurance
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module G: Conformity based on unit verification
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Applies to updating existing Nemko EU type examination certificates
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/30/EU, Electromagnetic Compatibility (EMC)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module B: EU-Type Examination
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module B: EC-Type Examination
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Navigation Equipment A 1/4 Radiocommunications Equipment A 1/5 Fire Protection Equipment A 1/3
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Navigation Equipment A 1/4 Radiocommunications Equipment A 1/5 Fire Protection Equipment A 1/3
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/53/EU, Radio Equipment (RED)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Module B: EU-Type Examination
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
10/Fire detection and fire alarm systems: Control and indicating equipment Sounders Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam Heat detectors - Point detectors Voice alarm control and indicating equipment Manual call points Short-circuit isolators Input/output devices Power supply equipment
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
System 1: Declaration of the performance of the essential characteristics of the construction product