Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 020

Rambøll Oil & Gas AS

Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
N-0213 Oslo
Norway

Hjemmeside: https://no.ramboll.com/..sertifisering

Telefon: 22 51 80 00
E-post: rajwinder.gill@ramboll.no
Hjemmeside: http://no.ramboll.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rambøll Oil & Gas AS Hoffsveien 4
0213 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Løftemaskin for personer eller personer og gods
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Beregninger, typeprøving, revisjoner, inspeksjoner
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Pkt. 17 i Vedlegg IV Maskiner som skal følge prosedyrene for samsvarsvurdering i §10 bokstav b eller c i Maskinforskriften (544), jfr. Maskindirektivet 2006/42/EEC