Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 032

Vysus Assurance AS

Postboks 376, Skøyen
0213 Oslo

Telefon: +47 40 00 35 00
E-post: asle.martinsen@vysusgroup.com
Hjemmeside: http://www.vysusgroup.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Vysus Assurance AS
Postboks 376, Skøyen
0213 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Infrastruktur, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CD, CF, CH, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
INF HS Dec 2002/732, INF HS Dec 2008/217, INF CR Dec 2011/275, SRT Dec 2008/163, PRM Dec 2008/164, PRM Reg 1300/2014, SRT Reg 1303/2014, INF Reg 1299/2014
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Energi, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CH, CH1, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
ENE HS Dec 2002/733, ENE HS Dec 2008/284, ENE CR Dec 2011/274, SRT Dec 2008/163, SRT Reg 1303/2014, ENE Reg 1301/2014
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Styring, kontroll og signal (CCS), i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CD, CF, CH1, SB, SD, SF, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
CCS HS Dec 2002/731, CCS CR Dec 2006/679, CCS Dec 2012/88, SRT Dec 2008/163, SRT Dec 2014/1303
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Rullende materiell, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CA1, CA2, CB, CD, CF, CH, CH1, CV, SB, SD, SF, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
WAG CR Dec 2006/861, NOI CR Dec 2006/66, NOI CR Dec 2011/229, SRT Dec 2008/163, PRM Dec 2008/164, LOC&PAS HS Dec 2002/735, LOC&PAS HS Dec 2008/232, LOC&PAS CR Dec 2011/291, WAG Reg 321/2013, PRM Reg 1300/2014, LOC&PAS Reg 1302/2014, SRT Reg 1303/2014