Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 006

Stiftelsen Kontrollrådet

Postboks 441 Sentrum
0103 OSLO

Telefon: Tlf. 46 44 60 98 Faks. 22 42 44 64 Faks. 22 56 46 15
E-post: jan.karlsen@kontrollbetong.no
Hjemmeside: http://www.kontrollradet.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kontrollrådet Rådhusgaten 4
0103 OSLO
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
6) Skorsteiner, avtrekkskanaler og tilhørende produkter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse F: Lettbetong Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
1) Prefabrikerte betong- og lettbetongprodukter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse B: Betongprodukter til bygninger Klasse D: Slakkarmerte betongelementer Klasse F: Lettbetong Klasse N: Gate-, vei-, og parkprodukter av betong Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
12) Veitrafikkprodukter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse D: Slakkarmerte betongelementer Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
15) Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse M: Sement Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
16) Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse K: Armeringsprodukter Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
17) Mur- og murverksprodukter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse B: Betongprodukter til bygninger Klasse R: Puss- og murmørtler Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
18) Produkter til avløps- og overflatevann
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse C: Betongprodukter til avløpsformål (rør og kumelementer) Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
23) Veibyggingsprodukter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse P: Tilslag Klasse S: Asfalt Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
24) Tilslags- og fyllmaterialer
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse P: Tilslag Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
26) Tilsettingsprodukter til betong og mørtel
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse G: Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
20) Metallbaserte konstruksjonsprodukter
Sert. system ISO Guide 67
2
Merknader
Klasse E: Stålkomponenter. Gjelder ikke EXC4 under NS-EN 1090-1:2009. Klasse L: Produkter av støpejern NS-EN 1090-1:2009 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
Produkter/Normativt dok.
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Klasse A: Fabrikkblandet betong NS-EN 206:2013 Betong - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar