I det daglige arbeider vi med å vurdere den tekniske kompetansen i laboratorier, sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan. Det er derfor viktig for oss at vi også er teknisk kompetente. 

Vi er alltid interessert i å vite om flinke folk med kunnskap innen ett eller flere av følgende fagfelt:

  • Sertifisering og systemrevisjon
  • Inspeksjon
  • Samsvarsvurderinger
  • Teknisk tilsyn
  • Mikrobiologisk analyse
  • Kalibrering
  • Fysisk prøving

I det daglige arbeider vi med å vurdere den tekniske kompetansen i laboratorier, sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan. Det er derfor viktig for oss at vi også er teknisk kompetente. Ledende bedømmere i Norsk akkreditering har ofte master- eller doktorgrader innen tekniske fagfelt som kjemi, mikrobiologi og fysikk. Minstekravet for en ledende bedømmer er tilsvarende Bachelor-graden innen et naturvitenskaplig fagfelt.

Som ledende bedømmer leder man bedømmerlag bestående av tekniske eksperter fra ulike faggrener, avhengig av de akkreditertes ekspertise. Akkreditering er et internasjonalt system, både faglig og innrettet som et avtaleverk verden over. Vi søker derfor medarbeidere som er trygge i rollen, både når de arbeider på norsk og når vi bruker engelsk som arbeidsspråk.