NOKLUS (https://www.noklus.no/)

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) er en organisasjon som blant annet tilbyr ulike arrangementer for kontroll av laboratorienes kvalitet.

 

UK Neqas (http://www.ukneqasmicro.org.uk)

Arrangør av SLP innen medisinsk mikrobiologi. De er akkreditert av CPA (Clinical Pathology Accreditation i England, http://www.cpa-uk.co.uk/).

 

Quality Control for Molecular Diagnostics (www.qcmd.org)

QCMD er arrangør av SLP innen nukleinsyre-basert diagnostikk i medisinsk mikrobiologi.

 

Labquality (www.labquality.fi)

Denne finske arrangøren sender ut SLP innen medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi.

 

Equalis (http://www.equalis.se)

Equalis (akkreditert SLP arrangør av Swedac) tilbyr arrangementer innen områdene mikrobiologi, kjemi og patologi i Sverige, men skriver også at andre lands laboratorier kan delta med de samme betingelsene.


NordiQC (www.nordiQC.com)

Nordic Immunochemical Quality Control (NordiQC) er en uavhengig vitenskaplig organisasjon for å fremme kvalitet på immunohistokjemi ved å arrangere SLP for patologilaboratorier.