Ledige jobber i NA publiseres alltid på etatens nettsider og på NAV sine jobbsider. I tillegg kan vi bruke generelle stillingsannonsesider som finn.no og mer spesifikke bransjemagasiner som Teknisk ukeblad og Kjemi, om vi mener det er behov for det.

Kvalitetssikring

Når ledige stillinger blir publisert, er utlysningen kvalitetssikret gjennom NAs rekrutteringspolicy og -prosedyre for å sikre rettferdig og riktig behandling av alle søkere.

Søknadsbehandling

Formålet med søknadsbehandlingen er å tilrettelegge for den videre interne prosessen og gi søkerne den informasjon de har krav på. Søknadsbehandlingen omfatter mottak av søknader, automatisk genererte bekreftelser på mottatt søknad, utarbeidelse og utsendelse av offentlig søkerlister.

Intervju

Når du har sendt søknaden, vil den bli lest av rekrutterende leder for utvelgelse av kandidater til første jobbintervju.

Til 1.gangs intervju inviterer vi de som ut fra søknad og CV synes mest kompetente i forhold til NAs ønsker og krav til sine medarbeidere. Hensikten med dette intervjuet er å hjelpe søkeren å bli bedre kjent med oppgavene og NA som virksomhet - samtidig som vi forteller om våre forventninger. Vi fokuserer spesielt på personlige kvalifikasjoner og faglig kompetanse. I tillegg gis kandidaten anledning til å presentere seg.

Basert på dette, vurderer vi om det er en passende match. Om nødvendig vil vi arrangere 2.gangs intervju og eventuelt benytte oss av tester. Dette for å fastslå hvilken kandidat som er best egnet for jobben. Rekrutterende leder og representant(er) fra fagorganisasjonen(e) deltar i rekrutteringsprosessen.

Når vi har funnet den mest egnede kandidaten, gis vedkommende et skriftlig tilbud om jobben.