Du er her:

Rekrutteringsprosessen

Rekruttering


Ledige stillinger

Ledige stillinger i Norsk akkreditering blir publisert på vår nettside, Jobbnorge, Finn.no og NAV sine nettsider.

For enkelte stillinger vil vi også benytte annonsering i forskjellige bransjemagasin, eks. Teknisk ukeblad og Kjemi.

Åpen søknad

Vi mottar også gjerne en åpen søknad, les mer om det på vår nettside Jobb hos oss. 

Våre retningslinjer:

Norsk akkreditering er en statlig etat underlagt Nærings -og Fiskeridepartementet.

Statsansatteloven regulerer ansettelsesprosesser i staten, mens forvaltningsloven og offentlighetsloven stiller krav til saksbehandlingen i en ansettelsessak.

I vår etat er dette regulert i vår Tilpasningsavtale, Personalreglement og Personalpolitiske retningslinjer.

Kanditatutvelgelse

Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju. 1-3 intervjuer, i tillegg benytter vi oppgaver/presentasjoner for enkelte stillinger, samt referansesjekk.

Ansettelsesråd

Det utarbeides en innstillingsliste med kandidater i prioritert rekkefølge som behandles i vårt Ansettelsesråd.

Aktuell kandidat tilbys stillingen.

Søkere som ikke tilbys stillingen vil så snart rekrutteringsprosessen er avsluttet motta avslagsbrev pr. e-post.