SLP

Her følger informasjon om ulike arrangører av regulære SLP-programmer, både akkrediterte og ikke-akkrediterte.

Databasen EPTIS

Ønsker du å søke etter SLP arrangementer så kan du benytte databasen EPTIS. Her er litt informasjon om databasen:

I perioden 1998-2000 arbeidet EA, Eurachem og Eurolab frem et felles databaseverktøy som skulle gjøre det mulig å samle alle tilbud om SLPer på en plass. Verktøyet ble kalt EPTIS (European Proficiency Testing Information System), og er i dag tilgjengelig for alle som ønsker å tilby SLP-arrangementer på kommersiell basis. Innholdet er utelukkende basert på selvdeklarasjon fra arrangøren.

SLP for mat- og miljøanalyser

Her er en oversikt over SLP-programmer vi kjenner til innen mat- og miljøanalyser. 

Medisinsk SLP

Her er en oversikt over SLP-program vi kjenner til innen medisinske analyser.

SLP for kalibrering og fysisk prøving

Her er oversikt over SLP-program vi kjenner til innen kalibrering og fysisk prøving.

Andre SLP-program

Her kan du lese mer om andre SLP-program Norsk akkreditering har oversikt over.

Kontakt oss

Her er en oversikt over våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen SLP.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent seksjon akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Ledende bedømmer

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Sjefingeniør

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør, Stab

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Erikstad Grete
Ledende bedømmer

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 65 076

E-post: gre@akkreditert.no