SLP

Her følger informasjon om ulike arrangører av regulære SLP-programmer, både akkrediterte og ikke-akkrediterte.

Databasen EPTIS

Ønsker du å søke etter SLP arrangementer så kan du benytte databasen EPTIS. Her er litt informasjon om databasen:

I perioden 1998-2000 arbeidet EA, Eurachem og Eurolab frem et felles databaseverktøy som skulle gjøre det mulig å samle alle tilbud om SLPer på en plass. Verktøyet ble kalt EPTIS (European Proficiency Testing Information System), og er i dag tilgjengelig for alle som ønsker å tilby SLP-arrangementer på kommersiell basis. Innholdet er utelukkende basert på selvdeklarasjon fra arrangøren.

SLP for mat- og miljøanalyser

Her er en oversikt over SLP-programmer vi kjenner til innen mat- og miljøanalyser. 

Medisinsk SLP

Her er en oversikt over SLP-program vi kjenner til innen medisinske analyser.

SLP for kalibrering og fysisk prøving

Her er oversikt over SLP-program vi kjenner til innen kalibrering og fysisk prøving.

Andre SLP-program

Her kan du lese mer om andre SLP-program Norsk akkreditering har oversikt over.

Kontakt oss

Her er en oversikt over våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen SLP.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Seniorkonsulent

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Avdelingsdirektør Miljø og helse

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Ledende bedømmer

Portrettbilde av ansatt
Indira Secic
Sjefingeniør

Telefon: +47 64 84 86 00

Mobil: +47 926 55 575

E-post: ise@akkreditert.no

Sjefingeniør

Portrettbilde av ansatt
Maarten Aerts
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Senioringeniør

Erikstad Grete
Senioringeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 65 076

E-post: gre@akkreditert.no