Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 103


TEST 206 Matråd AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi

Hjemmeside: http://www.matrad.no/
TEST 203 TINE SA
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: http://medlem.tine.no
TEST 198 Skretting Aquaculture Research Centre AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 196 Kripos
Fagområde
P02 Ballistikk
P03 Brann
P07 Fysikk
P12 Kjemisk analyse
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.kripos.no
TEST 194 Unilabs laboratoriemedisin AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.unilabs.no/miljolab
TEST 190 Amiblu Technology AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.amiblu.com
TEST 188 Kiwa Inspecta AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.kiwa.no
TEST 187 SLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.slab.no
TEST 184 Havlandet Forskningslaboratorium AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.havlandetfl.no
TEST 182 System Sikkerhet AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.systemsikkerhet.no
TEST 180 RISE PFI AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.rise-pfi.no
TEST 178 Norconsult AS
Fagområde
P11 Informasjonsteknologi

Hjemmeside: www.norconsult.no
TEST 170 Folkehelseinstituttet
Fagområde
P21 Taksonomi
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.fhi.no
TEST 163 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.dsa.no
TEST 162 Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Fagområde
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet

Hjemmeside: www.nrpa.no
TEST 161 Vestfjorden avløpsselskap VEAS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.veas.nu
TEST 160 TosLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P24 Molekylærbiologi
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.toslab.no
TEST 157 STIM. AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.stim.no
TEST 152 TrollheimsLab AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.trollheimslab.no
TEST 151 Petrotech AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.petrotech.no