Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 198

Skretting Aquaculture Research Centre AS

Laboratoriet

Postboks 48
4001 Stavanger

Telefon: 815 21 300
E-post: Rannveig.Mjelde.Vareberg@skretting.com
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet Sjøhagen 3
4016 StavangerPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 199
Intern metode identitet
16.04.06
Merknad
Variant A NMR
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.10.05
Merknad
HPLC metode basert på Roche/DSM metode versjon 1.8-2014
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.10.06
Merknad
HPLC metode basert på FHL metode
Objekt
Fiskefôr og fiskekjøtt
Parameter
Fettsyreprofil
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.04.03
Merknad
GC-FID
Objekt
Fiskefôr og fiskemel
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 199
Intern metode identitet
16.04.07
Merknad
Variant B NMR
Objekt
Fiskekjøtt
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.04.08
Merknad
Ekstraksjon med diklormetan, Soxtec. Basert på EC 152/2009
Objekt
Fiskekjøtt fra laks
Parameter
Astaxanthin og fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.08.01
Merknad
NIR
Objekt
Fiskekjøtt fra laks og ørret
Parameter
Astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.10.08
Merknad
HPLC
Objekt
Fôr og fôringredienser
Parameter
Aminosyreprofil
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.03.04
Merknad
Metode basert på EC 152/2009
Objekt
Fôr, fôringredienser og fiskekjøtt
Parameter
Aske
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.06.01
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Fôr, fôringredienser og fiskekjøtt
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16.05.01
Merknad
Metode basert på NMKL 23
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Fett
Referansestandard
NMKL 160
Intern metode identitet
16.04.01
Merknad
Begrenset til fôr og fôringredienser. Hydrolyse og ekstraksjon med diethyl eter
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
16.03.01
Merknad
Råprotein basert på nitrogeninnhold, Kjeldahl. Næringsmidler: begrenset til fiskekjøtt. Fôr: ferdig fôr og råvarer brukt til fôr.