Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 162

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet

Beredskapsenheten Svanhovd


9925 SVANVIK

Telefon: Tlf. 78 97 36 10 Faks. 78 99 51 80
E-post: bredo.moller@nrpa.no
Hjemmeside: http://www.nrpa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Statens Strålevern

9925 SVANVIKPermanent laboratorium
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,4 til 1,7 g/cm3.
Parameter
Ra-226
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0401 Måling med HPGe-detektor PH0204 Målemetode Ra-226 PH0205 Pakkemetode Ra-226
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,5 til 2 g/cm3.
Parameter
Emitterende nuklider unntatt Ra-226, med fotonenergi i området 100 - 1332 KeV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0401Måling med HPGe-detektor
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,5 til 2 g/cm3.
Parameter
Cs-137
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0412 Måling med NaI-detektor
Merknad