Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 184

Havlandet Forskningslaboratorium AS

Postboks 6
6901 Florø

Telefon: Tlf: 90 61 80 71
E-post: Vivian.Karin.Landoy@incgruppen.no
Hjemmeside: http:// www.havlandetfl.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Havlandet Forskningslaboratorium AS Botnastranda 33
6900 FlorøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fisk
Parameter
Fritt astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1313
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Fisk og kjøtt
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1036
Merknad
Intern metode basert på EU-direktiv 152/2009, Annex 3, H, Prosedyre A
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Fritt astaxanthin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1312
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Fiskefôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av nitrogeninnhold og beregning av råproteininnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1314
Merknad
Metode basert på referansestandard NS-EN ISO 5983-2 (2009) Kjeldahl
Objekt
Fiskefôr og fôringredienser
Parameter
Bestemmelse av vanninnhold
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1432
Merknad
Metode basert på ISO 6496 og NMKL 23
Objekt
Fskefôr og fôringredienser
Parameter
Fett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1474
Merknad
Intern metode, basert på EU-direktiv 152/2009, Annex 3, H, Prosedyre B
Objekt
Rent vann, badebassengvann og sjøvann
Parameter
Turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
1607
Merknad
Optisk turbidimeter
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
1489
Merknad
Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
1490
Merknad
Potensiometri
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
1576
Merknad
Potensiometri
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Drikkevann, badebassengvann, sjøvann. (lav bakgrunnsflora)
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1471
Merknad
Membranfiltering
Objekt
Fiskefôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1611
Merknad
Metode basert på påvisning med NMKL 71 (1999)
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
1577
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
1487
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
1611
Merknad
Påvisning
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Mugg og gjær
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1584
Merknad
Intern metode basert på tilbaketrukket standard NordVal no:016. Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
1579
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fiskefôr
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
1573
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og mijløprøver
Parameter
Listeria Monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/04 - 09/98
Intern metode identitet
1609
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler, unntatt rå skalldyr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
1580
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rent vann
Parameter
Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2444
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
1575
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
1610
Merknad
Membranfiltrering
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/06-07/04
Intern metode identitet
1583
Merknad
Objekt begrenset til Næringsmidler og fôr Real Time PCR
Objekt
Næringsmidler og miljø
Parameter
Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BRD 07/10-04/05
Intern metode identitet
1582
Merknad
Real Time PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle metoder innen P12, P16 og P24
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.