Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 178

Norconsult AS

Seksjon IKT & Sikkerhet

Postboks 626
1303 SANDVIKA

Telefon: Tlf. 67 57 11 00 Faks. 67 54 45 76
E-post: tfr@norconsult.no
Hjemmeside: http://www.norconsult.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norconsult AS Kjørbo Seksjon IKT & Sikkerhet
Kjørboveien 22
1337 SandvikaPermanent laboratorium
P11 Informasjonsteknologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
ISO/IEC 15408
Intern metode identitet
Merknad
ISO/IEC 15408:2009 er ekvivalent med CC v. 3.1
Objekt
IT systemer og produkter
Parameter
Sikkerhetsevaluering EAL 1 - EAL 5
Referansestandard
ISO/IEC 18045
Intern metode identitet
Merknad
ISO/IEC 18045:2008 er ekvivalent med CEM v. 3.1