Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 203

TINE SA

Mastittlaboratoriet i Molde

Postboks 2038
6402 Molde

Telefon: 03080
E-post: synnove.strand.flemmen@tine.no
Hjemmeside: http://medlem.tine.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
TINE SA, Mastittlaboratoriet i Molde Verftsgt. 10,
6416 MoldePermanent laboratorium
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakteriekulturer
Parameter
Påvisning av beta-laktamaseproduksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME770
Merknad
Kløverblad
Objekt
Bakteriekulturer
Parameter
Resistensbestemmelse/ agar-diffusjonsmetode
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME1081
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Bakteriekulturer
Parameter
Identifisering av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME1004
Merknad
MALDI-TOF
Objekt
Bakteriekulturer Melk
Parameter
Identifisering av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME979
Merknad
Dyrkning og vurdering Oppdatert liste over bakterier i akkreditert omfang finnes tilgjengelig hos organisasjonen
Objekt
Melk
Parameter
Påvisning av patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME757
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive staphylokokker
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
ME3745
Merknad
Dyrkning
P24 Molekylærbiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Næringmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR EGS 38/03-01/17
Intern metode identitet
ME3738 ME3516
Merknad
Dyrkning og PCR
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR EGS 38/01-03/15
Intern metode identitet
ME3741 ME3515
Merknad
Dyrkning og PCR
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Caprin Arthritt Encephalitt-virus (CAEV) Maedi Visna-virus (MVV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ME963
Merknad
ELISA