Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 99


TEST 208 Badins Gummiconsult
Fagområde
P14 Mekanikk
TEST 225 Ecoxy AS
Fagområde
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: www.ecoxy.no
TEST 232 COWI AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.cowi.no
TEST 234 Driftsassistansen i Viken IKS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.daiv.no
TEST 235 PatoGen As
Fagområde
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.patogen.no
TEST 236 Kvam Veterinærkontor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.kvamvet.no
TEST 240 AS Vinmonopolet
Fagområde
P19 Sensorikk

Hjemmeside: https://www.vinmonopolet.no
TEST 246 IVAR IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.ivar.no
TEST 248 QUALITY LAB AS
* Suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.qlab.no
TEST 249 ISOVATOR AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: http://www.returgass.no/
TEST 250 Rambøll Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.ramboll.no
TEST 252 Åkerblå AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.akerbla.no.
TEST 255 EQUINOR ASA
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.equinor.com
TEST 257 Pharmaq Analytiq AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.pharmaq-analytiq.com
TEST 259 Net Emballasje- og produkttesting AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.net17025.com
TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dio.as
TEST 262 VANN VEST AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.vannvest.no
TEST 265 SWECO Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.sweco.no
TEST 266 Bergen Vann KF
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
TEST 267 INEOS Rafnes AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.noretyl.com