Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 255

EQUINOR ASA

Equinor Laboratorier

5954 Mongstad

Telefon: +47 48212364
E-post: aurt@equinor.com
Hjemmeside: http://www.equinor.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
CP - Mongstad Equinor ASA
5954 MongstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SO01027
Merknad
GC-FID. Metode basert på OSPAR 2005-15 som er en modifikasjon av ISO 9377-2. Avløpsvann innbefatter produsert vann, ballastvann, slops/drenasjevann og vann fra avløpsrenseanlegg.
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, Iso-butan, N-butan, Iso-pentan, N-pentan, C6+, Oksygen, Nitrogen, Karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01033
Merknad
Gasskromatografi
Objekt
Pentanekstrakt
Parameter
Oljeindeks
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SO01027
Merknad
GC-FID. Metode basert på OSPAR 2005-15 som er en modifikasjon av ISO 9377-2. Akkrediteringen omfatter ikke ekstraksjon, kun analyse av pentanekstrakt levert av kunde.
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Kollsnes Equinor ASA
Equinor Kollsnes Gassanlegg
5337 Rong


Kollsnes Prosessanlegg
5336 TjeldstøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass Metan, etan, propan, isobutan, n-butan, isopentan, n-pentan, C6+, helium, oksygen/argon, nitrogen, karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01048
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Kårstø Equinor ASA
5565 TysværvågPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Hexan (C6+), Nitrogen, Argon, Karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01049
Merknad
Gasskromatografi
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Hexan and heavier (C6+), Nitrogen, Oksygen, Karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO01498
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
Driftslaboratoriet - Sture Equinor ASA
Stureterminalen
5336 TjeldstøPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Råolje
Parameter
Vanninnhold
Referansestandard
ASTM D4928-12
Intern metode identitet
SO01046
Merknad
Måleprinsipp: Karl Fisher
Objekt
Råolje
Parameter
Tetthet og relativ tetthet
Referansestandard
ASTM D5002-16
Intern metode identitet
SO01047
Merknad
Måleprinsipp: Anton Paar
Den administrative/geografiske enheten:
HLNG - Hammerfest Equinor ASA
Melkøya
9600 HammerfestPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass; Metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, nitrogen, karbondioksid, heksan(C6+)
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO00792
Merknad
Gasskromatografi
Den administrative/geografiske enheten:
LAB/OSL - Mongstad Equinor ASA
5954 MongstadPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Raffinerigass og fordampet flytende petroleumsgass (LPG)
Parameter
Gassammensetning (komponenter spesifieres i merknadsfelt)
Referansestandard
UOP539-12
Intern metode identitet
SO01384
Merknad
Hydrogen, Nitrogen, 1,3-butadien, Karbondioksid, Eten, Etan, Oksygen, Metan, Karbonmonoksid, C6+, Propan, Propen, Propadien, i-Butan, n-Butan, 1-Buten, i-Buten, c-Buten, t-Buten, i-Pentan, n-Pentan, Hydrogensulfid. Måleprinsipp: Gasskromatograf Agilent 7890B og G.A.S Refinery Gas Analyzer
Den administrative/geografiske enheten:
TBO - Tjeldbergodden Equinor ASA
6699 KjørsvikbugenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Naturgass
Parameter
Kjemiske komponenter i naturgass: Metan, Etan, Propan, i-Butan, n-Butan, i-Pentan, n-Pentan, Hexan (C6+), Nitrogen, Karbondioksid
Referansestandard
ASTM D1945-14
Intern metode identitet
SO011221
Merknad
Analysemetode gass: Gassammensetning Perkin Elmer.