Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 249

ISOVATOR AS

Laboratoriet

Horgenveien 227
3303 Hokksund

Telefon: 32250960 / 32250969
E-post: gunlaug@returgass.no
Hjemmeside: http://www.returgass.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet Horgenveien 227
3303 HokksundPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kjølegass
Parameter
R12, R22, R32, R125, R134a, R143a, R152a
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
L.5.1.1
Merknad
GC/FID/MS