Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 279

Tolldirektoratet

Tollaboratoriet

Postboks 2103 Vika
0125 Oslo

Telefon: 22860300/22860263
E-post: agli@toll.no
Hjemmeside: http://www.toll.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Tollaboratoriet
Grensesvingen 26
0663 OsloPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Diesel
Parameter
Euromarker SY-124
Referansestandard
CED No 494
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0002
Merknad
HPLC-UV
Objekt
Diesel
Parameter
% SY-124 merket diesel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0002
Merknad
Omregning av resultat
Objekt
Diesel
Parameter
Tetthet
Referansestandard
NS-EN ISO 12185
Intern metode identitet
LAB.ME.TO.0003
Merknad
Oscillerende U-rørmetode. Anton Paar Densitometer.