Du er her:

Fagartikler laboratorier

Nyheter/aktuelt

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

11.01.2017

Liste med mye brukte forkortelser i akkrediterings- og samsvarsvurderingsbransjen.

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen  forvaltning i samsvar med formålet med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova).