Du er her:

Fagartikler laboratorier

Nyheter/aktuelt

29.07.2019

Ny definisjon av Kelvin og hva det betyr for sluttbrukerne. Endringen har kun betydning ved ekstreme temperaturer, kalt eller varmt.

Eurachem har gitt ut en ny versjon av veiledningen «measurement uncertainty arising from sampling». Veiledningen kan være nyttig for alle typer laboratorier.

11.01.2017

Liste med mye brukte forkortelser i akkrediterings- og samsvarsvurderingsbransjen.

28.11.2016

Dokumentet NA Dok. 52: Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer trekkes tilbake fra og med 01.01.2017.To dokumenter fra EA og ILAc tas inn i Norsk akkrediterings styringssystem på originalspråket (engelsk). Dokumentene vil ikke oversettes til no...

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen  forvaltning i samsvar med formålet med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova).