NA Dok. 52 trekkes

Dokumentet NA Dok. 52: Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer trekkes tilbake fra og med 01.01.2017.To dokumenter fra EA og ILAc tas inn i Norsk akkrediterings styringssystem på originalspråket (engelsk). Dokumentene vil ikke oversettes til norsk.

De nye dokumentene er:

EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

ILAC-P14:01/2013  ILAC Policy for Uncertainty in Calibration

Disse dokumentene vil brukes av våre bedømmere ved fremtidige bedømminger. Dette vil i hovedsak berøre akkreditering av laboratorier innen mat og miljø, medisin, kalibrering og fysisk prøving.

Endringen vil ikke ha partisk betydning da NA Dok 52 var basert på disse dokumentene og elementene har vært bedømt tidligere av våre bedømmere.