Du er her:

Bedømming av småskala kvalitetskontroll

Sjefingeniør

Aerts, Maarten
Sjefingeniør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post: mae@akkreditert.no

Hvordan bedømmes små kvalitetskontroll-program i akkrediteringsprosessen?

Dette dokumentet gir en spesifikk veiledning til akkrediteringsorganer for å vurdere ekstern kvalitetskontroll som har blitt organisert av, og blant, noen få laboratorier. 

Med få laboratorier menes at maksimalt syv laboratorier, inkludert arrangøren (e). 

Dette dokumentet kan også brukes som veiledning av arrangører av og deltakere i en slik ekstern kvalitetskontroll.

Dette dokumentet er ikke ment som en erstatning for ISO / IEC 17043 for akkreditering av mindre SLP-ordninger.