Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 99


TEST 315 Forsvarets Forskningsinstitutt
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.ffi.no
TEST 313 Stavanger Steel Inspection AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi
TEST 311 Sea Eco AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.sea-eco.com
TEST 310 SINTEF AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.sintef.no
TEST 308 Norner AS
Fagområde
P13 Korrosjon

Hjemmeside: www.norner.no
TEST 303 Aqua Kompetanse AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: aqua-kompetanse.no
TEST 300 Renor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.renor.no
TEST 294 Forsvarets laboratorietjeneste
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 289 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.abb.no
TEST 288 Rådgivende Biologer AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.radgivende-biologer.no
TEST 285 Båtsfjord Laboratorium AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.balab.no
TEST 280 Microsafe AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
TEST 279 Tolletaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.toll.no
TEST 278 APPLUS LABORATORIES AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.appluslaboratories.com
TEST 275 Flokk AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.flokk.com
TEST 274 DNV PRODUCT ASSURANCE AS
Fagområde
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: http://www.dnv.com
TEST 273 Kristiansand Kommune
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no
TEST 272 SINTEF Manufacturing AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.manufacturing.no
TEST 269 FORCE Technology Norway AS
Fagområde
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.force.no
TEST 267 INEOS Rafnes AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.noretyl.com