Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 101


TEST 324 Blue Analytics AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: https://www.blueanalytics.no
TEST 323 Testpartner AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.testpartner.no
Test 322 Material Testing AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: https://materialtesting.no/
TEST 321 Akvasafe AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
TEST 318 NUI AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P3002 Prøvetaking luft

Hjemmeside: https://www.Nui.no
TEST 315 Forsvarets Forskningsinstitutt
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: https://www.ffi.no
TEST 313 Stavanger Steel Inspection AS
* Suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi
TEST 311 Sea Eco AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.sea-eco.com
TEST 310 SINTEF AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.sintef.no
TEST 308 Norner AS
Fagområde
P13 Korrosjon

Hjemmeside: www.norner.no
TEST 303 Aqua Kompetanse AS
Fagområde
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: aqua-kompetanse.no
TEST 300 Renor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.renor.no
TEST 294 Forsvarets laboratorietjeneste
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
TEST 289 ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.abb.no
TEST 288 Rådgivende Biologer AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.radgivende-biologer.no
TEST 285 Båtsfjord Laboratorium AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.balab.no
TEST 280 Microsafe AS
Fagområde
P16 Mikrobiologisk analyse
TEST 279 Tolletaten
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.toll.no
TEST 275 Flokk AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.flokk.com
TEST 274 DNV PRODUCT ASSURANCE AS
Fagområde
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: http://www.dnv.com